Prywatna psychoterapia w Katowicach.

Psychoterapia jest procesem obliczonym na oddziaływanie psychoterapeuty poprzez środki psychologiczne znane psychoterapii na pacjenta w celu poprawy jego stanu psychicznego.

Proces ten trwa w różnych przedziałach czasowych w zależności od indywidualnych problemów zgłaszanych psychoterapeucie.

Czasami wystarczy kilkukrotne spotkanie z psychologiem i udzielana przez niego pomoc psychologiczna w postaci konsultacji. Pomaga niemalże natychmiast lub też  zwraca uwagę na konkretne aspekty stanu pacjenta  w danej chwili , które wymagają dalszej pracy w psychoterapii indywidualnej.

Psychoterapia indywidualna  w swoim założeniu jest pracą nad zgłoszonymi problemami przez pacjenta podczas pierwszych spotkań z psychoterapeutą.

Kolejne spotkania z psychologiem koncentrują się głównie na diagnostyce problemów zgłaszanych przez pacjenta i podjęciu decyzji o wybranych do dalszej pracy z psychoterapeutą .

Psychoterapeuta poprzez zadawanie pytań jest w stanie ocenić stan psychiczny pacjenta oraz problemy które. będą przepracowane  na kolejnych sesjach psychoterapeutycznych.

Praca w psychoterapii indywidualnej jest pochyleniem się nad wieloma wątkami z życia pacjenta. Praca z psychologiem  dotyczy jego stanów emocjonalnych relacji, interpersonalnych,  relacji z rodziną rodzicami i rodzeństwem , najbliższymi kolegami , koleżankami . przełożonymi w pracy.

Psycholog w procesie psychoterapii odkrywa przed pacjentem jego  przeżycia z dalekiej przeszłości, które mogą mieć wpływ na obecny stan psychiczny.

Psychoterapia indywidualna.

Jest swego rodzaju podróżą w czasie. Każdy aspekt naszego życia,  nawet ten drobny na który pozornie nie zwracamy uwagi może być bardzo ważny w dotarciu do dzisiejszych problemów,  które są przedmiotem pracy z psychoterapeutą.

Doświadczony psychoterapeuta jest w stanie wychwycić drobiazgi w zachowaniu, w słowach, gestach mimice , mowie ciała, procesach fizjologicznych ( np. pocenie się ), które są obecne w relacji z psychoterapeutą i postawić trafną diagnozę dotyczącą danej sytuacji podczas sesji.

Szczegółowe pytania  psychologa i dostrzeżone zachowania  pacjenta stają się podłożem podejmowanej pracy nad wychwyconymi w relacji aspektami.

Dzięki psychoterapii wiele problemów naszego życia psychicznego,  które są na co dzień dla nas niezrozumiałe możemy pokazać w świetle prawdy i dojść do głębszego ich poznania.

 Czasami głęboko skrywana wiedza  ujawniona wydobyta na światło dzienne pozwala  pacjentowi w jego pracy pod bacznym okiem psychologa zauważyć nowe aspekty jego dotychczasowych zachowań  co w dalszym etapie jego pracy staje się podwaliną pod zauważalne zmiany tu i teraz lub w niedalekiej przyszłości.

Dobry Psychoterapeuta prowadzi pacjenta po jego drogach życia i pomaga mu poznawać je na nowo i odkrywać przyczyny w obecnych stanów emocjonalnych co skutkuje realną pracą nad wydobytymi problemami i daje wymierne dające się zauważyć zmiany .

Dla kogo psychoterapia ?

Psychoterapia jest dla każdej osoby która chce poprawić swoją jakość życia psychicznego. Psychoterapia jest dla osób, które borykają się z codziennym stresem w związku z wykonywaną pracą między innymi społecznie odpowiedzialną jak min.  tak zwane wolne zawody , które wiążą się z ciągłymi napięciami i wielką odpowiedzialnością .

Psychoterapia jest dla osób , które nie potrafią sobie radzić w sytuacjach braku komfortu np. w podejmowaniu samotnych decyzji , mówieniu NIE ( problem z asertywnością i uległością)

Psychoterapia jest dla osób, które nie radzą sobie w swoich związkach małżeńskich którzy szukają przyczyn nieudanych i niechcianych relacji z najbliższymi min  partnerkami lub partnerem mają problemy  toksycznymi relacjami z osobami  z którym przebywają w najbliższych relacjach.

Psychoterapia jest również dla osób które nie poradziły  sobie po dzień dzisiejszy  z dawno przebytymi i traumami oraz stratami najbliższych ( w tym poronieniem ).

Pomoc psychologiczna skierowana jest dla osób które są tak zwanymi dorosłymi dziećmi alkoholików lub też są osobami współuzależnionym i którzy w swojej codzienności obcują z uzależnionymi od alkoholu lub w inny sposób.

Problem dorosłych dzieci alkoholików ( tzw. DDA)  coraz szerzej dociera do świadomości głównie młodych osób które trudnych , bolesnych i traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa.

Osoby z problemem DDA wielokrotnie powielają błędy swoich rodziców lub też są niezdolne do pełnego funkcjonowania w otaczającej   ich rzeczywistości.

Osoby z syndromem DDA  mają problemy z podjęciem roli ojca, matki mają problemy z wychowywaniem własnych dzieci i pełnieniem ról społecznych.

Ich funkcjonowanie kojarzy się z niemożnością zaniżonym poczuciem własnej oceny , ciągłymi problemami w relacjach towarzyskich,  skłonnościami depresyjnymi oraz niejednokrotnie sięganiem po używki w tym alkohol.

Kontakt z psychologiem jest również  potrzebny osobą które zauważą u siebie  jedne z poniższych zachowań.

Potencjalny pacjent psychologa jest;

– osobą apatyczną której   brakuje  codziennej energii do podejmowania podstawowych ról w których nie potrafi się odnaleźć oraz boi się ich podjąć po raz kolejny.

– Osobą dla której każde poranne wstawanie z łóżka wiąże się z trudnościami i lekiem przed codziennymi zadaniami obowiązkami które są do wypełnienia w danym dniu.

– Osobą która ma problemy ze snem oraz  brakiem apetytu . ( stan który ujawnia sięw dłuższej perspektywie czasu)

– Osobą , która całkowicie zaprzestaje podejmowania podstawowych czynności higienicznych związanych z własnym ciałem

– Osobą , która ma w sobie lęk przed spotkaniem z najbliższymi ujawnia   chęć zamknięcia się w domu i pozostania w nim pomimo obowiązków,  które są do wykonania,  a które wcześniej były wykonywane codziennie.

– Osobą , która ukazuje niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań które miały na celu poprawę własnego życia wiąże się to z prostymi nawet czynnościami jako ścielenie łóżka posprzątanie pokoju, zadbanie o czystość wokół siebie.

 Opisane poniżej aspekty to tylko niektóre z wybranych czynników które mogą sugerować depresję. i konieczność podjęcia działań w postaci konsultacji psychiatrycznej w celu zapisania odpowiednich leków dla poprawy tego stanu.

Niejednokrotnie psychiatra mając do czynienia z osobą która ukazuje tego typu symptomy  poleca udanie się do psychoterapeuty na psychoterapię indywidualną bądź konsultacją psychologiczną . w wielu przypadkach psychoterapia indywidualna  daje lepsze rezultaty  niż leczenie farmakologiczne. Nie wyklucza to  ich współistnienia jednocześnie.

Zapraszam cię do skorzystania z pomocy doświadczonego psychologa, psychoterapeuty w Gabinecie psychologicznym  w ścisłym CENTRUM KATOWIC.