Gabinet Psychoterapii Przystań

Katowice ul. Barbary 14/8

Psychoterapia Katowice

Psychoterapia jest procesem obliczonym na oddziaływanie psychoterapeuty poprzez środki psychologiczne znane w psychoterapii na pacjenta w celu poprawy jego stanu psychicznego. Proces ten trwa w różnych przedziałach czasowych w zależności od indywidualnych problemów zgłaszanych psychoterapeucie. Czasami wystarczy kilkukrotne spotkanie z psychologiem i udzielana przez niego pomoc psychologiczna w postaci konsultacji. Więcej…